Toast mesajı......
Toast mesajı......
Mufreze @mfreze
Tuesday 27.8.2019 10:31
Her şeyi bir kenara koy, beni bir kenara derdim. beni bir kenara bırakıp kaybol demek değildi bu, ilikle demekti, gül demetli göğsüne.
1
0
0