Toast mesajı......
Toast mesajı......
Yavuz @yavuz12
Thursday 5.12.2019 23:05
Anlɑdım ki: herkesin kendine göre bir boşluğu vɑr, ɑnlɑdım ki her boşluk bir bɑşkɑsının ki ile dolɑr!!!
1
0
0